The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8308 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

23.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

H. Conferenzraad, Directeur Thorvaldsen!
De vil af vedfølgende Academiets Betænkning om Reversen til Medailleur Krohns Medaille i Anledning af min Thronbestigelse see at Meeningen at den af mig angivne bedende Figur (Dania der anraaber Forsynet for sin Konge) bør være staaende er den meest gieldende og jeg finder dette bekræftet ved Kunstkiendernes Kamh. Rumohrs og Etatsraad Brøndsteds Yttringer i vedlagte Linier. Jeg tiltræder gierne denne Meening naar Figuren i kunstnerisk Henseende kan gives det Udtryk som Omskriften: Gud velsigne Kongen! bedst angiver.
Til ingen bedre end til den store Kunstner vi i Dem besidde kan jeg henvende mig med Anmodning om at ville modellere denne Figur og siden vejlede anvise Medailleuren under Arbejdets Udførelse, og jeg tør forud regne paa at De vil opfylde dette mit Ønske

velvilligst
Christian R

d. 23 Jan 1840

General Comment

Brevpapiret er udsmykket med en ca. 1 cm bred sørgerand.

Archival Reference
m23 1840, nr. 2
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 111-112.
Other references

Brevet har været medsendt et bilag, se hertil bilaget 23.1.1840.

Subjects
Christian 8.'s Coronation Medal 1840 · Thorvaldsen and Danish Kingship
Works
Last updated 07.04.2015 Print