The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8307 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Peter Jacobsen [+]

Sender’s Location

København

22.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af recepten.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this prescription is not available at the moment.

See Original

#

2 [tegn for måleenhed] 11 sbølv[?]
med Glas[?]

[tegn for 1 unse]   [Txhe] [rhei?] amans

[tegn for ½ unse]

Liq: anor: m: H[?]

[tegn for 2 skrupel]

md:/: 50 Draaber 3de
Gange daglig. –

d 22 / 1 / 40

Jacobsen
dr[?]

General Comment

Dette er en recept med medicin til Thorvaldsen. Den er ganske vanskelig at læse, bl.a. fordi medicinen anføres i de såkaldte nürnbergske vægtenheder, der blev anvendt på danske apoteker til ca. 1850, se Petersen, op. cit. Vægtenhederne er fx unse, skrupel, dram og gran, og de anføres med særlige tegn. 1 unse svarer til ca. 29,8 gram.
Recepten opbevares i en brevtaske, N76, sammen med tre andre recepter.

Archival Reference
N76,3
Other references

  • Kurt Petersen: ‘Det medicinske målesystem’, in: Virke og Vækst, Sydvestsjællands Museum, Sorø 2007, p. 23-36.

Last updated 14.02.2013 Print