The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8306 of 10246
Sender Date Recipient
A.C. Kierulff [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor af sort laksegl; papiret præget med monogram ACK

22.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dbrg og Dbrgmd

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg takker Dem, min hoistærede Ven! vel hiertelig for Deres godhedsfulde Indbydelse til Magistraten om at see de opstillede Thorvaldsenske Arbeider. − Her er imidlertid ingen nærmere Dag dertil at vælge, end Torsdag d 30de, thi Fredag, Mandag og Onsdag ere Raadstuedage, i Morgen skal jeg til en Sørgehoitid i catholsk Kirke hvor jeg ex officio maae møde, paa Løverdag kan jeg ei udeblive fra Directions Samlingen i Fattigvæsenet og paa Torsdag er Hoitideligheden paa Universitetet i Anledning af Kongens Død − Skulde der nu være noget i Veejen paa Torsdag, beder jeg mig derom underrettet, thi i saa Fald maae det beroe til Torsdagen d 4deFebr.


d 22deJanuar 1840
Deres
AC Kierulff
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 152
Last updated 17.05.2011 Print