Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8306 af 10246
Afsender Dato Modtager
A.C. Kierulff [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor af sort laksegl; papiret præget med monogram ACK

22.1.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Hr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dbrg og Dbrgmd

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Jeg takker Dem, min hoistærede Ven! vel hiertelig for Deres godhedsfulde Indbydelse til Magistraten om at see de opstillede Thorvaldsenske Arbeider. − Her er imidlertid ingen nærmere Dag dertil at vælge, end Torsdag d 30de, thi Fredag, Mandag og Onsdag ere Raadstuedage, i Morgen skal jeg til en Sørgehoitid i catholsk Kirke hvor jeg ex officio maae møde, paa Løverdag kan jeg ei udeblive fra Directions Samlingen i Fattigvæsenet og paa Torsdag er Hoitideligheden paa Universitetet i Anledning af Kongens Død − Skulde der nu være noget i Veejen paa Torsdag, beder jeg mig derom underrettet, thi i saa Fald maae det beroe til Torsdagen d 4deFebr.


d 22deJanuar 1840
Deres
AC Kierulff
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 152
Sidst opdateret 17.05.2011 Print