Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8367 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Afsendersted

Aarhus

21.1.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Thorwaldsen kom hertil i Løverdags fra Nysø. Man vil vide, at den Tid, han har tilbragt paa dette Gods, skal være en af de for Kunsten frugtbareste Perioder i hans Liv. “Fædrelandet” nævner følgende Arbeider som ere udførte der i en Tid af 6 Maaneder: Thorwaldsens egen Portraitstatue, Buster af Holberg, Oehlenschläger og Grevinde Danneskjold-Samsøe; Basrelief til en Altertavle: Christus for Disciplene i Emaus; et dito for et Asyl i Neumünster: Christus velsigner Børnene; et dito af den gr. Mythologie: Perseus og Andromeda; og endelig to meget store til Frue Kirke: Christi Indtog og Gangen til Golgatha.

Generel kommentar

Denne tekst gengiver en notits i Aarhus Stiftstidende 21.1.1840.

Emneord
Nysø
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 02.01.2017 Print