21.1.1840

Afsender

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Afsendersted

Aarhus

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorwaldsen kom hertil i LøverdagsI fra Nysø. Man vil vide, at den Tid, han har tilbragt paa dette Gods, skal være en af de for Kunsten frugtbareste Perioder i hans Liv. “Fædrelandet” nævner følgende Arbeider som ere udførte der i en Tid af 6 Maaneder: Thorwaldsens egen Portraitstatue, Buster af Holberg, Oehlenschläger og Grevinde Danneskjold-Samsøe; Basrelief til en Altertavle: Christus for Disciplene i Emaus; et dito for et Asyl i Neumünster: Christus velsigner Børnene; et dito af den gr. Mythologie: Perseus og Andromeda; og endelig to meget store til Frue Kirke: Christi Indtog og Gangen til Golgatha.

Generel kommentar

Denne tekst gengiver en notits i Aarhus Stiftstidende 21.1.1840.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. I lørdags skulle umiddelbart betragtet være lørdag 18.1.1840, da denne avisnotits blev trykt tirsdag 21.1.1840. Men da Aarhus Stiftstidende her refererer nyheder tidligere trykt i den københavnske avis Fædrelandet, er der tale om lørdag den 11.1.1840.
    Se facsimilegengivelsen af notitsen, hvor andre nyheder fra den forgangne uge refereres, fx fra den 17.1.1840.

Sidst opdateret 02.01.2017