Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8304 af 10246
Afsender Dato Modtager
C. Dalgas
Johannes Ingwersen
[+]

Afsendersted

Aldebertsminde og Viufgård ved Vejle

21.1.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den Aarhus Stiftstidende, hvori teksten blev trykt. Det fremgår dog af artiklen, at teksten allerede blev forfattet den 18.1.1840.

Omnes
Resumé

Johannes Ingwersen og C. Dalgas opfordrer befolkningen til at støtte et monument for Frederik 6. Monumentet foreslås placeret på Himmelbjerget.

Se original

Ideen, at rejse Sjette Frederik et Minde, har allerede gjort sig gjeldende uden for vor Provinds. I Jylland har Kjærligheden og Hengivenheden for den Hedengangne sikkert ikke været mindre.

Jyderne ville derfor ikke staa tilbage i saa Henseende for deres Brødre i de andre Dele af Riget. Overbeviste herom, foreslaae Undertegnede til Afmindelse om vor afdøde Konge at reise en Offerstøtte paa Himmelbjerget, hvor de Valfarende, stemte ved Betragtningen af den omgivende Natur, kunne ofre den Høisalige den velfortjente Erindring og den Tak, der skyldes ham for hans store Værk: Bondestandens Emancipation.

Thi indbyde vi enhver, Borger og Bonde, Høi og Lav, at give sin Skjærv i foranførte Øiemed, og haabe vi, at der overalt i Landet ville fremstille sig Mænd, villige til at modtage Bidragene. I Veile Amt er Hr. Hof – og Statsrets-Assessor With, Hr. Proprietair Brechling, Hr. Kammerraad Kjær og Undertegnede villige hertil. Om Monumentets Beskaffenhed vil der forhaabentlig da snarest kunne træffes den fornødne Bestemmelse.

Wiuffgaard og Aldebertsminde pr Veile d. 18. Januar 1840.

I.P. Ingwersen. C. Dalgas.

Generel kommentar

Denne tekst omhandler, det der senere udviklede sig til Frederik 6.-kommissionens første forslag til en mindestøtte for kong Frederik 6. på Himmelbjerget i Jylland, publiceret i Aarhus Stiftstidende 21.1.1840.

Dokumentets forfattere er især opmærksomme på den afdøde konges indsats for bondestanden, hvad både forslaget ang. placeringen af monumentet på Himmelbjerget samt henvisningen til stavnsbåndets ophævelse vidner om. Se mere i referenceartiklen herom. Artiklen affødte et gensvar i Jyllandsposten 28.1.1840.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Aarhus Stiftstidende 21.1.
Thiele
Omtalt indirekte hos Thiele IV, p. 107.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Frihedsidealer · Lighedsidealer · Monumenter, samtidige personer
Personer
Frederik 6. · J.P. With
Sidst opdateret 20.02.2017 Print