Back to K

A.C. Kierulff

Denne biografi er under udarbejdelse.

Kierulff blev som overpræsident i Københavns kommune 1834-46 udnævnt til eksekutor for Thorvaldsens bo. Han var medlem af Thorvaldsens Museums Bestyrelse 1845-1846.

Kierulff beklædte også embedet som Københavns politidirektør 1820-34 og kom i denne egenskab i berøring med Thorvaldsen, da han 10.8.1820 udstedte billedhuggerens pas til dennes rejse fra København til Rom, august-december 1820.

Thorvaldsens elev Adelgunde Vogt fremstillede, mens hun arbejdede i Thorvaldsens værksted 1840/41-1844, en buste af Kierulff (opholdssted og bevaringstilstand ukendt).

Last updated 04.01.2018

Andreas_Christian_Kierulff

A.C. Kierulff

Andreas Christian Kierulff 1782-1846 Danish Civil servant, police director, attorney
To Thorvaldsen7 Doc.

To and from others4 Doc.
Mentioned in11 Doc.