Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

F.C. Krohn

Denne biografi er under udarbejdelse.

Portrættet af Krohn t.h. er et udsnit af en radering fra 1835 af Constantin Hansen. Raderingen findes i Den kongelige Kobberstiksamling.
Referencer

Sidst opdateret 05.05.2015

Constantin Hansen: Medaillør Krohn på vandring, 1835

F.C. Krohn

Frederik (Frits) Christopher Krohn 1806-1883 Dansk Billedhugger og medaljør
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen1 dok.
I alt2 dok.

Til og fra andre3 dok.
Omtalt i4 dok.