Constantin Hansen: Medaillør Krohn på vandring, 1835

Constantin Hansen: Medaillør Krohn på vandring, 1835, radering, 168 x 119 mm. SMK, Kobberstiksamlingen, inv.nr. KKS7256