The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8310 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

23.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Sends Just Mathias Thiele to Thorvaldsen with a written request that Thorvaldsen model the reverse of Christian VIII’s coronation medal, F23, with the inscription: Denmark Praying to God for the King.

[Dagbog 23.1.1840:]
Sendt Prof. Thiele til Thorvaldsen med skriftlig Anmodning at modellere Reversen til Medaillen til min Thronbestigelse: Danmark bedende til Gud for sin Konge, og føjede jeg mig gierne efter Rumohrs og Brø[n]dsteds Meening, at Figuren rettest var staaende.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 54.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.'s Coronation Medal 1840 · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Requirements
Persons
P.O. Brøndsted · C.F. Rumohr · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 27.06.2016 Print