The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8311 of 10246
Sender Date Recipient
Johanne Juliane Antonetti [+]

Sender’s Location

København

25.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til denne kvittering er under udarbejdelse.

See Original

Regning
Til S T. Hr Conferentzraad v Thorvaldsen.


Et Basreliiffs forestillende de 4re Aaarstider afstøbt fra en forloren Form
En Ægte Form derover
En Afstøbning af samme
R[igsdaler] [tegn for mark] [tegn for skilling]
2. ”. ”.
6. ”. ”.
1. 3. ”.
Rbd. 9. 3. ”.
Mig betalt

Kjøbhvn d. 25 Januar 1840.

C Antonettis Enke.

General Comment

På bagsiden ses et nødtørftigt blyantsrids af en figur i en niche.

Archival Reference
gmI, nr. 74
Subjects
Plaster Cast Company Antonettis Enke
Last updated 14.08.2014 Print