The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.1.1840

F.C. Krohn, kroningsmedalje, recto: Kong Christian 8., verso: Danmark, som beder til Gud for kongen, 1840, F23.

Last updated 07.04.2015