23.1.1840

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Sends Just Mathias Thiele to Thorvaldsen with a written request that Thorvaldsen model the reverse of Christian VIII’s coronation medal, F23, with the inscription: Denmark Praying to God for the King.

Document

[Dagbog 23.1.1840:]
Sendt Prof. ThieleI til Thorvaldsen med skriftlig AnmodningII at modellere Reversen til MedaillenIII til min Thronbestigelse: Danmark bedende til Gud for sin KongeIV, og føjede jeg mig gierne efter RumohrsV og Brø[n]dstedsVI Meening, at Figuren rettest var staaendeVII.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

F23 Medalje forside: Kong Christian 8. Medalje bagside: Danmark, 1840, inv.nr. F23
A550 Danmark, 1840, inv.nr. A550

Commentaries

  1. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand og bibliotekar Just Mathias Thiele.

  2. Se Christian (8.) Frederiks anmodning af 23.1.1820 samt bilag af 23.1.1840.

  3. F.C. Krohn, kroningsmedalje, recto: Kong Christian 8., verso: Danmark, som beder til Gud for kongen, 1840, F23.

  4. Se Thorvaldsens relief, Danmark, 1839, A550, på bagsiden af kroningsmedaljen F23.

  5. Den tyske kunsthistoriker, tegner og grafiker C.F. Rumohr.

  6. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

  7. Thorvaldsen valgte en knælende kvinde som personificering af Danmark, jf. F23, verso.

Last updated 27.06.2016