Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9899 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

21.6.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Er vært for Friedrich Wilhelm 4., der denne dag blandt andet forevises korvetten Galathea på Toldboden, et linieskib under opførelse på Holmen, smedjen på Gammelholm, jernskyts og våben i Tøjhuset, Kobberstiksamlingen i Det Kongelige Bibliotek samt de af Thorvaldsens kunstværker, der er opmagasineret i Proviantgården.

[Dagbog 21.6.1845:]

[…]

Paa Toldboden ankom vi Kl 1½, og da det blæste for stærk for at bestige Galathea, besaae vi Holmen, var inde i det Linieskib, som bygges, saa alle Magasiner, roede til Gammelholm. Efter at have beseet Smed[i]en kiørtes til Arsenalet, hvor i Gaarden vort nye Jernskyts m.v. vistes, dernæst den militaire Vaaben Samling; det store Kongelige Bibliothek og Kobberstiksamlingen besøgtes, og Kongen og Følge indskrev Deres Navne i Fremmed Protocollen. Endeligen besaaes Thorvaldsens Kunstværker.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.


Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1
Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Christian Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums historie, København 1892, p. 6.
  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 42.
  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 574-575.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Friedrich Wilhelm 4.s besøg i København juni 1845 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Friedrich Wilhelm 4. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.06.2016 Print