The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9899 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

21.6.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Plays host to Friedrich Wilhelm IV, who, among other things, is shown the corvette Galathea at the Custom House quay, a ship of the line under construction in the Royal Dockyard, the smithy on Gammelholm, weaponry in the arsenal, the collection of prints in the Royal Library, and those works by Thorvaldsen which are in storage in the Supplies Building.

[Dagbog 21.6.1845:]

[…]

Paa Toldboden ankom vi Kl 1½, og da det blæste for stærk for at bestige Galathea, besaae vi Holmen, var inde i det Linieskib, som bygges, saa alle Magasiner, roede til Gammelholm. Efter at have beseet Smed[i]en kiørtes til Arsenalet, hvor i Gaarden vort nye Jernskyts m.v. vistes, dernæst den militaire Vaaben Samling; det store Kongelige Bibliothek og Kobberstiksamlingen besøgtes, og Kongen og Følge indskrev Deres Navne i Fremmed Protocollen. Endeligen besaaes Thorvaldsens Kunstværker.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.


Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1
Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Christian Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums historie, København 1892, p. 6.
  • H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede, København 1906, p. 42.
  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 574-575.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Friedrich Wilhelm 4.’s Visit in Copenhagen June 1845 · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Friedrich Wilhelm 4. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.06.2016 Print