The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.6.1845

Dvs. de af Thorvaldsens kunstværker, der var opmagasineret i Proviantgården på Slotsholmen, jf. Bruun & Fenger, op. cit.

Last updated 11.09.2015