The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9898 of 10244
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

24.6.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

  Velkomsthilsen
til
de svenske og norske Studenter
i
THORVALDSENS MUSEUM
Tirsdagen den 24de Juni 1845.

  Trykt hos Louis Klein.


  Mel. Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden.

Der er et Navn, dets Ry er stort paa Jorden,
Og Thorvaldsen saa lyder store Navn;
Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden,
Det nævner fro sig som hans Fødestavn.
Hans store Minde, det er hele Jordens:
Hans Stordaad var til hele Slægtens Tarv;
Men Hæderen, han vandt, er ene Nordens,
Den tog det fra sin store Søn i Arv.

I Axelstad, hvor først hans klare Øje
Saae Lyset, hvor det nys i Døden brast,
Der rejstes Bautastenen for den Høje,
At staae som Vidne gjennem Tiden fast;
Et Vidne om, at ej forgjæves bejler
Det kolde Nordens Søn til Gratiers Gunst,
Et Varsel, hvori sig den Fremtid spejler,
Som venter Nordens sildigfødte Kunst.

Ved denne Bauta, her i Helligdommen,
Hvor Mindets og hvor Haabets Blomster groer,
En Kunstner-Flok Jer byder fro Velkommen,
I Brødre, Sønner af det gamle Nord!
Ja, i Fostbrødrelaget, længst indviet
Ved Aandens Eenhed og ved Blodets Baand,
Vi kræve Deel, thi ogsaa vi har viet
Vort Liv til Kamp for Aanden, Nordens Aand.

Velkommne da, Fostbrødre allesammen!
Velkommne til vor Mesters Bautasteen!
Som Nordens Rod er een, skjøndt deelt er Stammen,
Saa vorde Kronen, Kronen vorde een!
Den skygge over Fjælde, over Dale,
Og i dens Skygge mylre Blomster frem!
Ja, Kunst og Vidskab, Daad og Sang og Tale
I høje Norden faae sit bedste Hjem!

General Comment

Denne trykte sang blev sunget ved skandinaviske studenters besøg på Thorvaldsens Museum 24.6.1845. Besøget var et led i et stort skandinavisk studentermøde i København.
Sangens forfatter er p.t. uidentificeret. Ingen af de anførte kilder oplyser et forfatternavn.

Archival Reference
M18,60 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845)
Other references

  • NN [Carl Magnus Ekbohrn]: Det nordiska studentmötet i Köpenhamn år 1845, Göteborg 1845, p. 29-30 (p. 25-63 beskriver 2. dagen af besøget i København).
  • Lunds Weckoblad No. 27, 2.7.1845 (sangen gengives).
  • Det Skandinaviske Selskab (ed.): Sange ved Studentermøderne i Upsala, Lund, Kjøbenhavn, Christiania. 1843. 1845. 1851. 1852., København 1856, p. 11-12.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 14.05.2017 Print