The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9901 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Rosenberg [+]

Sender’s Location

Skanderborg

25.6.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S: T: / Høiædle og Velbaaren / Herr Justitsraad, Professor Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Abstract

Rosenberg sends Thiele 1,000 rix-dollars to Thorvaldsen’s estate as final payment to C.F. Holbech for carving the marble reliefs for the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle. He explains that the late payment is due to a misunderstanding and asks Thiele to transfer the sum to C.F. Holbech. He had been responsible for the execution of the marble reliefs for the monument.

Skanderborg den 25 Junii 1845.

Høistærede Herr Justitsraad!

Desværre har det ikke været mig mulig [sic] at sammle de 1000rbd som Committeen endnu skylder til salig Conferenzraad Thorvaldsens Bo, for de til Mindestøtten modtagne Skulpturarbeider, forinden i Dag, og tillader jeg mig herved at oversende Dem, samme deels i en Anviisning fra det Kongelige Raad for Frederiksnagore, paa det Kongelige GeneralToldkammer [sic], lydende paa 154rbd 83 s rede Sølv, og deels i Repræsentationer og SølvMynt [sic] til Beløb 845rbd 13 s; med Committeens ærbødigste Anmodning til Dem, om De godhedsfuld [sic] ville have den Bevaagenhed, at modtage Anviisningens Beløb og derefter indbetale det heele Beløb i Thorvaldens [sic] Boe, for at Dirrigenten for Thorvaldsens Verksteder i Rom Herr Billedhugger Holbek, som har krævet Committeen for dette Beløb, af Boet muligst snart kunne erholde samme anviist; Aarsagen til at dette Restbeløb ikke for længst [sic] alt til Boet har indbetalt samme [sic] er Dem bekjendt at være den at Hans Majestet Kongen havde paalagt Committeen ikke at betale dette Restbeløb, fordie [sic] han selv ville [sic] betale det; hvilket imidlertid skal være en Misforstaaelse fra Committeens Side.

Deres med særdeles Høiagtelse
hengivenst forbundne
G Rosenberg.

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt i Conferentsraad Thorvaldsens Bo

d 11 Juli 1845 GBrock

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 84
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures · Thorvaldsen's Works, Payment
Persons
Gustav Edvard Brock · Christian 8. · Frederik 6.-kommissionen · C.F. Holbech · Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.11.2018 Print