Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9901 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottfried Rosenberg [+]

Afsendersted

Skanderborg

25.6.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København?

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S: T: / Høiædle og Velbaaren / Herr Justitsraad, Professor Thiele / Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Resumé

Rosenberg sender 1000 rigsdaler til Thorvaldsens dødsbo som restbetaling til C.F. Holbech for hugning marmorreliefferne til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke til Thiele. Han forklarer, at den sene udbetaling skyldes en misforståelse og beder Thiele om at overføre summen til C.F. Holbech. Han havde været ansvarlig for udfærdigelsen af marmorreliefferne til monumentet.

Skanderborg den 25 Junii 1845.

Høistærede Herr Justitsraad!

Desværre har det ikke været mig mulig [sic] at sammle de 1000rbd som Committeen endnu skylder til salig Conferenzraad Thorvaldsens Bo, for de til Mindestøtten modtagne Skulpturarbeider, forinden i Dag, og tillader jeg mig herved at oversende Dem, samme deels i en Anviisning fra det Kongelige Raad for Frederiksnagore, paa det Kongelige GeneralToldkammer [sic], lydende paa 154rbd 83 s rede Sølv, og deels i Repræsentationer og SølvMynt [sic] til Beløb 845rbd 13 s; med Committeens ærbødigste Anmodning til Dem, om De godhedsfuld [sic] ville have den Bevaagenhed, at modtage Anviisningens Beløb og derefter indbetale det heele Beløb i Thorvaldens [sic] Boe, for at Dirrigenten for Thorvaldsens Verksteder i Rom Herr Billedhugger Holbek, som har krævet Committeen for dette Beløb, af Boet muligst snart kunne erholde samme anviist; Aarsagen til at dette Restbeløb ikke for længst [sic] alt til Boet har indbetalt samme [sic] er Dem bekjendt at være den at Hans Majestet Kongen havde paalagt Committeen ikke at betale dette Restbeløb, fordie [sic] han selv ville [sic] betale det; hvilket imidlertid skal være en Misforstaaelse fra Committeens Side.

Deres med særdeles Høiagtelse
hengivenst forbundne
G Rosenberg.

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt i Conferentsraad Thorvaldsens Bo

d 11 Juli 1845 GBrock

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 84
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer · Thorvaldsens værker, betaling for
Personer
Gustav Edvard Brock · Christian 8. · Frederik 6.-kommissionen · C.F. Holbech · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 26.11.2018 Print