Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til R

Gottfried Rosenberg

Denne biografi er under udarbejdelse.

Rosenberg kendes i Thorvaldsen-sammenhæng fra sin medvirken ifm. planlægningen og opstillingen af Monumentet over Frederik 6. i Skanderborg, jf. A191, A604, A605, A606, A607. Han forestod således bl.a. udbetalingen til marmorindkøb, der skulle ske i Rom gennem Thorvaldsens assistent C.F. Holbech.

Rosenberg var vejmester og desuden oberst ved Ingeniørkorpset. Han forestod store dele af anlægsarbejdet ifm. de såkaldte brede chausseer, dvs. moderne veje, der i 1800-tallets første halvdel blev anlagt i Østjylland. Ifm. anlæggelsen af landevejen mellem Horsens og Århus, der også gik igennem Skanderborg, ansatte Rosenberg brobygmester Frederik Møller (farfar til den senere arkitekt C.F. Møller 1898-1988).

Rosenberg og Møller arbejdede også sammen i Frederik 6.-kommissionen, der var nedsat for at rejse ovennævnte mindestøtte over kongen. Se evt. hertil referenceartiklen Et tvetydigt monument.

Referencer

Sidst opdateret 09.11.2020

Gottfried Rosenberg

Ca. 1784-1849 Dansk Officer
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre7 dok.
Omtalt i4 dok.