The Thorvaldsens Museum Archives

Back to R

Gottfried Rosenberg

Denne biografi er under udarbejdelse.

Rosenberg kendes i Thorvaldsen-sammenhæng fra sin medvirken ifm. planlægning og opstilling af Monumentet over Frederik 6. i Skanderborg, jf. A191, A604, A605, A606, A607. Han forestod således bl.a. udbetalingen til marmorindkøb, der skulle ske i Rom gennem Thorvaldsens assistent C.F. Holbech.

Rosenberg var fra 1829 1. vejmester og oberstløjtnant ved Ingeniørkorpset og blev efter sin pension 1835 udnævnt til oberst samme sted. Som vejmester forestod Rosenberg planlægningen af anlægsarbejdet ifm. de såkaldte brede chausseer, dvs. moderne veje, der i 1800-tallets første halvdel blev anlagt i bl.a. Østjylland. Ifm. anlæggelsen af landevejen mellem Horsens og Århus, der også gik igennem Skanderborg, ansatte Rosenberg brobygmester Frederik Møller (farfar til den senere arkitekt C.F. Møller 1898-1988).

Rosenberg og Møller arbejdede også sammen i Frederik 6.-kommissionen, der var nedsat for at rejse ovennævnte monument over kongen. Se evt. hertil referenceartiklen Et tvetydigt monument.

Rosenberg blev 1828 gift med Sophie Christine Elisabeth Dahlen (1799-1870) i Hof- og Slotskirken i København. De ligger begge begravet på Slotskirkegården i Skanderborg.

References

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over Skanderborg 1834, 1840 og 1845.
  • Skanderborg Leksikon, web november 2020.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 923.
  • Korrespondance med arkitekt Niels Henrik Petersen, 2021.

Last updated 02.03.2021

Gottfried Rosenberg

1784-1849 Danish Officer and engineer
To Thorvaldsen2 Doc.

To and from others7 Doc.
Mentioned in4 Doc.