Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9636 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

29.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Just Mathias Thiele skal til Rom for at hjælpe eksekutorerne med Thorvaldsens dødsbo.

[Dagbog 29.4.1844:]

[…]

I Thieles Fraværelse skal Meidel forestaae Haandbiblioth., Fries Kobberstik Samlingen.

Anbef. Thiele at berette om, hvilke Kunstværker, der fra Thorv[aldsens] Attelier i Rom kunde sendes hiem over Livorno, og dernæst at have Omsorg for Brøndsteds Effecter sammesteds og i Paris.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op. cit.

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2. del, 1844-1848, København 1995, p. 468.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844 · P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen · Thorvaldsens dødsbo
Personer
P.O. Brøndsted · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.06.2016 Print