Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2812 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

2.4.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Har besøgt Thorvaldsen og glædet sig over skitsen, Nysø34, til Caroline Amalies portrætstatue, A164.

[Dagbog 2.4.1821:]
Bes[øgt] Thorvaldsen og fornøjet mig over Schizzen til Prinds[essens] Statue; siden hos Billedh[ugger] Trentanova; han har en Statue af Omfale med Herkules Attributer, ellers kun Buster, Luciens Fam[ilie], Dr[onningen] af Engl[and], Bergami.

Aften bes[øgt] Pr[ins] Max af Saxen og Døttre; der modtoges hos os; siden hos Appony’s...

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 335.

Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Kunstnermiljøet i Rom · Portrætstatuen af Caroline Amalie · Portrætstatuer, samtidige personer · Selskabsliv i Italien · Skulpturer af andre kunstnere · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
Anton Apponyi II · Lucien Bonaparte · Caroline Amalie · Bertel Thorvaldsen · Raimondo Trentanove
Værker
Sidst opdateret 16.06.2016 Print