The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2812 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

2.4.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Has visited Thorvaldsen and is pleased with the sketch, Nysø34, for the statue of Caroline Amalie, A164.

[Dagbog 2.4.1821:]
Bes[øgt] Thorvaldsen og fornøjet mig over Schizzen til Prinds[essens] Statue; siden hos Billedh[ugger] Trentanova; han har en Statue af Omfale med Herkules Attributer, ellers kun Buster, Luciens Fam[ilie], Dr[onningen] af Engl[and], Bergami.

Aften bes[øgt] Pr[ins] Max af Saxen og Døttre; der modtoges hos os; siden hos Appony’s...

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 335.

Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Artistic Environment in Rome · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Social Life in Italy · Sculptures by Other Artists · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
Anton Apponyi II · Lucien Bonaparte · Caroline Amalie · Bertel Thorvaldsen · Raimondo Trentanove
Works
Last updated 16.06.2016 Print