Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9686 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

30.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Dagbog 30.5.1844:]

[...]

30. Svaret Kongen af Bayern til Rom, at Thiele vilde paa Executorernes Vegne henvende sig til ham for at erfare, hvilke Kunstværker (Modeller), han formente, at Thorvaldsen havde tilsagt ham; men skiøndt De vist vilde opfylde, hvad De formaaede, af hans Ønsker, vilde de ej kunne berøve Museet Modeller af de Kunstværker, som ej havdes der i Marmor, men vel give Afstøbninger af alle.

Tilsk. Thiele i samme Anledning.

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2.del, 1844-1848, København 1995, p.480.

Emneord
Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Museer og kunstsamlinger uden for Rom · Thorvaldsens dødsbo
Personer
Ludwig 1. · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 30.01.2015 Print