30.5.1844

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[Dagbog 30.5.1844:]

[...]

30. Svaret Kongen af BayernI til Rom, at ThieleII vilde paa Executorernes Vegne henvende sig til ham for at erfare, hvilke Kunstværker (Modeller), han formente, at Thorvaldsen havde tilsagt ham; men skiøndt De vist vilde opfylde, hvad De formaaede, af hans Ønsker, vilde de ej kunne berøve Museet Modeller af de Kunstværker, som ej havdes der i Marmor, men vel give Afstøbninger af alle.

Tilsk. Thiele i samme Anledning.

Generel kommentar

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den tyske konge.

  2. Dvs. den danske forfatter, sekretær, museumsmand, bibliotekar Just Mathias Thiele.

Sidst opdateret 30.01.2015