The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9686 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

30.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 30.5.1844:]

[...]

30. Svaret Kongen af Bayern til Rom, at Thiele vilde paa Executorernes Vegne henvende sig til ham for at erfare, hvilke Kunstværker (Modeller), han formente, at Thorvaldsen havde tilsagt ham; men skiøndt De vist vilde opfylde, hvad De formaaede, af hans Ønsker, vilde de ej kunne berøve Museet Modeller af de Kunstværker, som ej havdes der i Marmor, men vel give Afstøbninger af alle.

Tilsk. Thiele i samme Anledning.

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 2.del, 1844-1848, København 1995, p.480.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Museums and Art Collections outside Rome · Thorvaldsen's estate
Persons
Ludwig 1. · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print