30.5.1844

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

København

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

[Dagbog 30.5.1844:]

[...]

30. Svaret Kongen af BayernI til Rom, at ThieleII vilde paa Executorernes Vegne henvende sig til ham for at erfare, hvilke Kunstværker (Modeller), han formente, at Thorvaldsen havde tilsagt ham; men skiøndt De vist vilde opfylde, hvad De formaaede, af hans Ønsker, vilde de ej kunne berøve Museet Modeller af de Kunstværker, som ej havdes der i Marmor, men vel give Afstøbninger af alle.

Tilsk. Thiele i samme Anledning.

General Comment

Uddrag af Christian 8.s dagbog, jf. Møller, op.cit.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den tyske konge.

  2. Dvs. den danske forfatter, sekretær, museumsmand, bibliotekar Just Mathias Thiele.

Last updated 30.01.2015