Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2752 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

17.1.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Besøger Thorvaldsen i hans værksted og møder dér den russiske general Aleksander Ivanovitj Osterman-Tolstoj. Thorvaldsen arbejder på busterne af Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.

[Dagbog 17.1.1821:]
Bes. G[rev] Baudissin, siden Thorvaldsen, som arbejder paa vore Buster, mødt der Grev Gen[eral] Ostermann Tolstoj – med een Arm -, som fandt Kejserens Buste meget ældre, end han har seet ham. Siden redet ud til Vaticanet, seet Jensens Copie, mødt ham og Rumohr i Gall[eria] Borghese og bemærket, hvad der endnu kunde ændres ved Copien af Sibylla . ...

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 313.

Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Kunstnermiljøet i Rom · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens værksteder, besøg i
Personer
Alexander 1. · Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin · C.A. Jensen · Aleksander Ivanovitj Osterman-Tolstoj · C.F. Rumohr · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 13.12.2016 Print