The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2752 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

17.1.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Visits Thorvaldsen in his workshop, where he meets the Russian general Alexander Ivanovich Ostermann-Tolstoy. Thorvaldsen is working on the busts of Christian (8.) Frederik and Caroline Amalie.

[Dagbog 17.1.1821:]
Bes. G[rev] Baudissin, siden Thorvaldsen, som arbejder paa vore Buster, mødt der Grev Gen[eral] Ostermann Tolstoj – med een Arm -, som fandt Kejserens Buste meget ældre, end han har seet ham. Siden redet ud til Vaticanet, seet Jensens Copie, mødt ham og Rumohr i Gall[eria] Borghese og bemærket, hvad der endnu kunde ændres ved Copien af Sibylla . ...

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 313.

Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Artistic Environment in Rome · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Persons
Alexander 1. · Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin · C.A. Jensen · Aleksander Ivanovitj Osterman-Tolstoj · C.F. Rumohr · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 13.12.2016 Print