17.1.1821

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Visits Thorvaldsen in his workshop, where he meets the Russian general Alexander Ivanovich Ostermann-Tolstoy. Thorvaldsen is working on the busts of Christian (8.) Frederik and Caroline Amalie.

Document

[Dagbog 17.1.1821:]
Bes. G[rev] BaudissinI, siden Thorvaldsen, som arbejder paa vore BusterII, mødt der Grev Gen[eral] Ostermann TolstojIII – med een ArmIV -, som fandt KejserensV BusteVI meget ældre, end han har seet ham. Siden redet ud til Vaticanet, seet JensensVII CopieVIII, mødt ham og RumohrIX i Gall[eria] Borghese og bemærket, hvad der endnu kunde ændres ved Copien af SibyllaX . ...

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716
A197 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A197
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A246 Alexander 1., 1820, inv.nr. A246
A715 Alexander 1., 1820, inv.nr. A715

Commentaries

  1. Den tyske greve, forfatter, oversætter og diplomat Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin.

  2. Sandsynligvis enten marmorhugning af busterne A716 og jf. A197 eller modellering af busterne A753 og jf. A754.

  3. Den russiske greve og general Aleksander Ivanovitj Osterman-Tolstoj.

  4. Osterman-Tolstoj havde mistet sin ene arm i Slaget ved Kulm 29.-30.8.1813.

  5. Den russiske zar Alexander 1.

  6. Alexander 1., jf. A715 eller A246.

  7. Den danske maler C.A. Jensen.

  8. C.A. Jensens kopi efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, der blev købt 1821 af Christian (8.) Frederik og som man i dag ikke ved, hvor er, jf. Sigurd Schultz, C.A. Jensen, andet bind, København 1932, kat.nr. 562.

  9. Den tyske kunsthistoriker, tegner og grafiker C.F. Rumohr.

  10. C.A. Jensens kopi 1820 efter Domenichino (1581-1641), Sibyllen i Cumae, Galleria Borghese, Rom, der blev købt af Christian (8.) Frederik, og som man i dag ikke ved, hvor er, jf. Sigurd Schultz, C.A. Jensen, andet bind, København 1932, kat.nr. 582.

Last updated 13.12.2016