Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2753 af 10247
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

24.1.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg

Resumé

Brøndsted nævner fire buster, som Thorvaldsen netop har fuldendt.

[...]

Thorwaldsen sender sin venligste Hilsen – Han er frisk og som sædvanlig ivrig i sin Dont og hans sidste Arbejder ere 4 prægtige Byster: af Kejser Alexander, Prinds Schwarzenberg, og vor Prinds Christian og Gemalinde.

[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. En næsten enslydende passage har Brøndsted, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 40 skrevet 17.1.1821 til Niels Rosenkrantz: Thorvaldsen “har nyelig fulendt tre meget interessante og ubeskrievelig lignende Buster: Hs. Maj Kejser Alex – og De Højheder Prinds Christian’s og Gemalindes. –” I nærværende brev nævnes yderligere Schwarzenbergs buste, A236, så det er muligt, at Thorvaldsen har udført denne mellem 17.1.1821 og 24.1.1821, hvilket dog ikke endeligt kan be- eller afkræftes.


Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens helbred
Personer
Alexander 1. · Caroline Amalie · Christian 8. · Karl Philipp von Schwarzenberg · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 10.11.2015 Print