24.1.1821

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Holger Halling Aagaard

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brøndsted nævner fire buster, som Thorvaldsen netop har fuldendt.

Dokument

[...]

Thorwaldsen sender sin venligste Hilsen – Han er friskI og som sædvanlig ivrig i sin DontII og hans sidste Arbejder ere 4 prægtige Byster: af Kejser AlexanderIII, Prinds SchwarzenbergIV, og vor Prinds ChristianV og GemalindeVI.

[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. En næsten enslydende passage har Brøndsted, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 40 skrevet 17.1.1821 til Niels Rosenkrantz: Thorvaldsen “har nyelig fulendt tre meget interessante og ubeskrievelig lignende Buster: Hs. Maj Kejser Alex – og De Højheder Prinds Christian’s og Gemalindes. –” I nærværende brev nævnes yderligere Schwarzenbergs buste, A236, så det er muligt, at Thorvaldsen har udført denne mellem 17.1.1821 og 24.1.1821, hvilket dog ikke endeligt kan be- eller afkræftes.


Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele

Emneord

Personer

Værker

A715 Alexander 1., Antagelig 5.10.1820 - 14.10.1820, inv.nr. A715
A246 Alexander 1., 1820, inv.nr. A246
A236 Karl Philipp von Schwarzenberg, Senest 24.1.1821, inv.nr. A236
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A716 Caroline Amalie, 28.12.1820 - 30.12.1820, inv.nr. A716

Kommentarer

  1. Se evt. brevene tilknyttet emneordet Thorvaldsens helbred for mere om Thorvaldsens sundhedstilstand.

  2. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige ‘arbejde’ eller ‘gerning’.

  3. Thorvaldsen modellerede under sit ophold i Warszawa i oktober 1820 en buste af den russiske kejser Alexander 1. Resultatet af portrætsessionen må være gipsbusten A715.
    Efter hjemkomsten til Rom 16.12.1820 må han straks have påbegyndt det videre arbejde i form af gipsbusten A246, da den ligner den færdige marmorbuste, hvoraf et eksemplar findes på Thorvaldsens Museum, A883.

  4. Thorvaldsen fik under sin hjemrejse til Rom i 1820 bestilling på et monument over Karl Philipp von Schwarzenberg. Dette blev dog aldrig realiseret. Thorvaldsen nåede imidlertid at udføre en buste efter en dødsmaske af Schwarzenberg. Thorvaldsens buste af Karl Philipp von Schwarzenberg findes som originalmodel i gips på Thorvaldsens museum, A236.
    Se hertil Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 64.

  5. Modellen til busten af prins Christian Frederik, den senere Christian 8., fuldendtes 13.1.1821, jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 39-41. Originalmodel i gips på Thorvaldsens Museum, A753.

  6. Prins Christian Frederiks (senere Christian 8.) gemalinde prinsesse Caroline Amalie, jf. A716. Thorvaldsen påbegyndte allerede denne buste før årsskiftet 1820-21. Jf. Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 39.

Sidst opdateret 10.11.2015