Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2787 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Rom

2.3.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Besøger Thorvaldsen med tilbud om arbejde til Hermann Ernst Freund; Thorvaldsen lover straks at påbegynde Kristus, jf. A82, og de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København.

[Dagbog 2.3.1821:]
... Bes[øgt] Thorwaldsen, som har lovet strax at begynde paa Chr[istus] og Apostlerne til Fru Kirke; Freund har faaet Maalene opgivet. Bes[øgt] Dahl, som arbejder paa to norske Landskaber og har samlet skiønne Schizzer i Neapel.

Selskab og Bal hos os, Kl. 10 til 12 Musik af Zucchelli, Tacci og den svenske Sangerinde Mad[ame] Casally. Meget behagelig Moro. Siden danst til Kl. 4½; alle vare muntre og tilfredse.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 327.

Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christian 8.s udenlandsrejse 1818-1822 · Kunstnermiljøet i Rom · Selskabsliv i Italien · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
J.C. Dahl · Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.01.2017 Print