The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2370 of 10246
Sender Date Recipient
Friederike Brun [+]

Sender’s Location

København

Probably 8.10.1819 [+]

Dating based on

Iflg. udskriften blev brevet sendt til Thorvaldsen på Charlottenborg efter, at han blev ridder af Dannebrog. Da Friederike Brun døde i 1835, er der tale om Thorvaldsens ophold på Charlottenborg, mens han var i Danmark 1819-1820. Brevet må være sendt kort efter Thorvaldsens ankomst til København, søndag 3.10.1819, da det er tydeligt, at Friederike Brun ikke har set Thorvaldsen, siden hun forlod Rom. Den fredag aften, der nævnes i brevet, må da antages at være den første efter hjemkomsten, nemlig 8.10.1819.
Da Brun titulerer Thorvaldsen ridder på brevets forside, se udskriften, så bestyrker dette yderligere, at brevet blev afsendt, inden Thorvaldsen blev etatsråd, 12.11.1819, da Brun ellers formentlig ville have anvendt denne titel i udskriften.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Ridder / Alberto Thorwaldsen / paa / Charlottenborg

Abstract

Friederike Brun invites Thorvaldsen for a visit.

See Original

God Dag bedste Thorwaldsen! i Morgen Aften er jeg hiemme i mit Huus, og venter min kiere Ven til Prydelse for min huuslige Cirkel! Jeg haver lidt usigeligt – lider endnu men glæder mig at giensee min Ven.

Fr. Brun

Fredag Aften

General Comment

Det må formodes, at Thorvaldsen takkede ja til denne invitation og tilbragte aftenen hos Friederike Brun. Da hun har dateret brevet til fredag aften, og da denne fredag sandsynligvis er identisk med 8.10.1819, så må indbydelsen gælde lørdag den 9.10.1819 – se dateringsbegrundelsen.


Invitationens korte og uformelle karakter taget i betragtning kunne tyde på, at Brun og Thorvaldsen allerede tidligere havde aftalt at mødes efter hans ankomst til København 3.10.1819, og at Brun med denne billet blot bekræfter aftalen med en præcis dato.

Brevpapiret har Thorvaldsen siden benyttet til tegningen C219r.

Archival Reference
C219v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Note, short message · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Social Life in Denmark
Works
Last updated 26.02.2021 Print