Probably 8.10.1819

Sender

Friederike Brun

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til RidderI / Alberto Thorwaldsen / paa / CharlottenborgII

Dating based on

Iflg. udskriften blev brevet sendt til Thorvaldsen på Charlottenborg efter, at han blev ridder af Dannebrog. Da Friederike Brun døde i 1835, er der tale om Thorvaldsens ophold på Charlottenborg, mens han var i Danmark 1819-1820. Brevet må være sendt kort efter Thorvaldsens ankomst til København, søndag 3.10.1819, da det er tydeligt, at Friederike Brun ikke har set Thorvaldsen, siden hun forlod Rom. Den fredag aften, der nævnes i brevet, må da antages at være den første efter hjemkomsten, nemlig 8.10.1819.
Da Brun titulerer Thorvaldsen ridder på brevets forside, se udskriften, så bestyrker dette yderligere, at brevet blev afsendt, inden Thorvaldsen blev etatsråd, 12.11.1819, da Brun ellers formentlig ville have anvendt denne titel i udskriften.

Abstract

Friederike Brun invites Thorvaldsen for a visit.

Document

God Dag bedste Thorwaldsen! i Morgen AftenIII er jeg hiemme i mit HuusIV, og venter min kiere Ven til Prydelse for min huuslige Cirkel!V Jeg haver lidt usigeligtVI – lider endnu men glæder mig at giensee min VenVII.

Fr. Brun

FredagVIII Aften

General Comment

Det må formodes, at Thorvaldsen takkede ja til denne invitation og tilbragte aftenen hos Friederike Brun. Da hun har dateret brevet til fredag aften, og da denne fredag sandsynligvis er identisk med 8.10.1819, så må indbydelsen gælde lørdag den 9.10.1819 – se dateringsbegrundelsen.


Invitationens korte og uformelle karakter taget i betragtning kunne tyde på, at Brun og Thorvaldsen allerede tidligere havde aftalt at mødes efter hans ankomst til København 3.10.1819, og at Brun med denne billet blot bekræfter aftalen med en præcis dato.

Brevpapiret har Thorvaldsen siden benyttet til tegningen C219r.

Archival Reference

C219v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Works

C219r To statuer af Religionen, efter 1820, inv.nr. C219r

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev ridder af Dannebrog 28.1.1810.

  2. Dvs. på Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg i København, se Thorvaldsens bopæle.

  3. Det vil sandsynligvis sige lørdag d. 9.10.1819, se dateringsbegrundelsen og den generelle kommentar.

  4. Dvs. Constantin og Friederike Bruns herskabshjem på hjørnet af Dronningens Tværgade og Bredgade i København.

  5. Brun var kendt for sine saloner og havde antagelig til lejligheden inviteret andre end sin familie.

  6. Hvilken lidelse, Brun her hentyder til, er p.t. uvist.

  7. Dvs. se Thorvaldsen igen for første gang siden hans ankomst til København 3.10.1819, og siden Brun så ham i Rom under hendes sidste ophold dér i 1810.

  8. Antagelig fredag 8.10.1819 umiddelbart efter Thorvaldsens ankomst til København, søndag 3.10.1819, se dateringsbegrundelsen.

Last updated 26.02.2021