No. 2416 of 10318
Sender Date Recipient
Jens Baggesen [+]

Sender’s Location

København

29.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Baggesen urges Thorvaldsen to be present at a party in the literary society Clio, which he will also attend.

See Original

Elskelige Thorvaldsen, De maa endelig, hvis det er Dem nogenlunde mueligt, komme i Morgen Aften i Selskabet Clio, hvor Dronningens Fødselsfest høitideligholdes med et lille Glædesmaaltid, der vilde forvandles til et sørgeligt, hvis De blev borte. Man har giort mig den Ære at indbyde mig dertil, med den Forsikkring, at De havde lovet at beære dette nu eeneste litterariske Selskab her i Byen med Deres Nærværelse. Saa dyrebar Dronningen, og saa kiært Selskabet selv er mig, maa jeg dog tilstaae, at jeg kun i Haab om, at tilbringe et Par uforglemmelige Timer endnu med den Landsmand, der har giort det dybeste Beundrings og Kiærligheds-Indtryk paa min Siæl, overtræder den Lov, jeg ellers har givet mig selv, ved denne Leilighed.

Deres Baggesen

Fredag Aften, d. 29 Oct. 1819.

General Comment

Når Baggesen med dette brev udtrykker så stor interesse i Thorvaldsens tilstedeværelse ved festen i det litterære selskab Clio 30.10.1819, skyldes det sandsynligvis ikke kun lysten til at se ham, men også at digteren til lejligheden havde skrevet en sang til billedhuggerens ære, og at den afsluttende pointe i sangen er, at Thorvaldsen er kommet til stede.
Sangen ville derfor munde ud i et antiklimaks uden billedhuggerens nærvær. Dette brev skulle altså sikre, at Baggesens hyldest ville virke efter hensigten.

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet en blyantsskitse af et krucifiks, muligvis et meget tidligt udkast til Kristus, A82.

Archival Reference
m6 1819, nr. 48
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 22-23.
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Idolizing Thorvaldsen · Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Authors
Persons
Marie Sophie Frederikke
Last updated 18.10.2014 Print