29.10.1819

Afsender

Jens Baggesen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Baggesen opfordrer kraftigt Thorvaldsen at være til stede ved en sammenkomst i det litterære selskab Clio, hvor han også selv vil være til stede.

Dokument

Elskelige Thorvaldsen, De maa endelig, hvis det er Dem nogenlunde mueligt, komme i Morgen Aften i Selskabet ClioI, hvor Dronningens FødselsfestII høitideligholdes med et lille Glædesmaaltid, der vilde forvandles til et sørgeligt, hvis De blev borteIII. Man har giort mig den Ære at indbyde mig dertil, med den Forsikkring, at De havde lovet at beære dette nu eeneste litterariske Selskab her i Byen med Deres Nærværelse. Saa dyrebar Dronningen, og saa kiært Selskabet selv er mig, maa jeg dog tilstaae, at jeg kun i Haab om, at tilbringe et Par uforglemmelige Timer endnu med den Landsmand, der har giort det dybeste Beundrings og Kiærligheds-Indtryk paa min Siæl, overtræder den LovIV, jeg ellers har givet mig selv, ved denne Leilighed.

Deres Baggesen

Fredag Aften, d. 29 Oct. 1819.

Generel kommentar

Når Baggesen med dette brev udtrykker så stor interesse i Thorvaldsens tilstedeværelse ved festen i det litterære selskab Clio 30.10.1819, skyldes det sandsynligvis ikke kun lysten til at se ham, men også at digteren til lejligheden havde skrevet en sang til billedhuggerens ære, og at den afsluttende pointe i sangen er, at Thorvaldsen er kommet til stede.
Sangen ville derfor munde ud i et antiklimaks uden billedhuggerens nærvær. Dette brev skulle altså sikre, at Baggesens hyldest ville virke efter hensigten.

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet en blyantsskitse af et krucifiks, muligvis et meget tidligt udkast til Kristus, A82.

Arkivplacering

m6 1819, nr. 48

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 22-23.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Det litterære selskab Clio, der den 30.10.1819 afholdt en fest, hvortil Thorvaldsen var blevet indbudt grundet hans nylige ankomst til København.

  2. Den danske dronning Marie Sophie Frederikke, der egentlig havde fødselsdag den 28.10, men som alligevel blev fejret den 30.10.

  3. Om Baggesens interesse i at sikre sig, at Thorvaldsen dukkede op til festen, se den generelle kommentar.

  4. Hvilken “lov”, Baggesen hentyder til, vides ikke. Han synes at have forbudt sig selv at deltage i selskabelige sammenkomster. Det kunne muligvis have haft noget med Baggesens velkendte pennefejde med Adam Oehlenschläger at gøre.

Sidst opdateret 18.10.2014