Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9672 af 10243
Afsender Dato Modtager
Carl Ploug [+]

Afsendersted

København

24.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

SANG
ved
den nye Studenterforenings
Mindefest

d. 24. Mai 1844.

   Mel.: Ved Vintertid, naar Skoven staaer.
Favete lingvis, Musers Æt!
De høie Mødres Chor nu kalder,
Og hilser ham, vi har begrædt,
Velkommen i Olympens Haller:
En ny Herakles har fuldendt
Sin Daad og er til Hjemmet vendt,
Den Pris at naae, han har fortjent,
Med Evighedens Brud formælet.

Hans Liv, det var en Ørneflugt,
Et Heltedigt i Marmor prentet:
Han Hesperiders gyldne Frugt
Til Nordens dunkle Lund har hentet;
De døde Stoffer han betvang,
De leved, naar hans Meisel klang;
Som Maalet for sin Sejersgang
Han Kunstens nye Meta satte.

Og ingen Gravluft vifter der,
Hvor snart hans smuldne Been skal gjemmes:
Men af hans egne Værkers Hær
En evig Hymne skal istemmes; —
Derfra skal Kunstens Liv udgaae
Og høit i Offerflammer slaae; —
Der skal de Memnonsstøtter staae
Som varsle Danmarks Morgenrøde!

C. Ploug.

Berlingske Bogtrykkeri.

Generel kommentar

Teksten blev trykt i forbindelse med mindefesten for Thorvaldsen i Studenterforeningen i København 24.5.1844.

Arkivplacering
M18,75 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsens død
Personer
Studenterforeningen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.12.2018 Print