The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9675 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Ploug [+]

Sender’s Location

København

24.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

SANG
ved
den nye Studenterforenings
Mindefest

d. 24. Mai 1844.

   Mel.: Ved Vintertid, naar Skoven staaer.
Favete lingvis, Musers Æt!
De høie Mødres Chor nu kalder,
Og hilser ham, vi har begrædt,
Velkommen i Olympens Haller:
En ny Herakles har fuldendt
Sin Daad og er til Hjemmet vendt,
Den Pris at naae, han har fortjent,
Med Evighedens Brud formælet.

Hans Liv, det var en Ørneflugt,
Et Heltedigt i Marmor prentet:
Han Hesperiders gyldne Frugt
Til Nordens dunkle Lund har hentet;
De døde Stoffer han betvang,
De leved, naar hans Meisel klang;
Som Maalet for sin Sejersgang
Han Kunstens nye Meta satte.

Og ingen Gravluft vifter der,
Hvor snart hans smuldne Been skal gjemmes:
Men af hans egne Værkers Hær
En evig Hymne skal istemmes; —
Derfra skal Kunstens Liv udgaae
Og høit i Offerflammer slaae; —
Der skal de Memnonsstøtter staae
Som varsle Danmarks Morgenrøde!

C. Ploug.

Berlingske Bogtrykkeri.

General Comment

Teksten blev trykt i forbindelse med mindefesten for Thorvaldsen i Studenterforeningen i København 24.5.1844.

Archival Reference
M18,75 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)
Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Death
Persons
Studenterforeningen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.12.2018 Print