Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8009 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Ribe Stifts Adresse-Avis [+]

Afsendersted

Ribe

2.4.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Avisrapport om De danske Romeres fest 8.3.1839.

Se original

Indenlandske Efterretninger.

[…]

I Kbhvn. har del saakaldte Romerselskab (Danske, der have været i Rom), som sædvanligt, ogsaa iaar festligholdt den 8de Marts, den Dag, paa hvilken Thorvaldsen ankom til Rom, og som Kunstneren derfor feirer istedetfor sin Fødselsdag. Selskabet, der holdt sin Sammenkomst i det Borupske Selskabs Locale, var denne Gang meget talrigt. Thorvaldsen var blandt de Første, der indfandt sig. Man morede sig med italienske Sange, Musik og Dands. Over Bordet udbragtes under almindelig Jubel Kunstnerfyrstens Skaal i ægte Est Est Est fra Montefiascone (som Prinds Christian i denne Hensigt havde sendt Selskabet), og en Vise af Oehlenschläger blev sjungen. Festgildet, hvis hele Bekostning Thorvaldsen uden de Øvriges Vidende havde paataget sig, endte Med, at de Tilstedeværende ledsagede Kunstneren til Charlottenborg, og bragte ham til Afsked et begeistret Hurra. (Kbh. Mb.)

Generel kommentar

Dette er en avisartikel, der rapporterer om festen i De danske Romeres selskab i anledning af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

Emneord
De danske Romeres selskab · Idolisering af Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
Borups Selskab · Christian 8. · De danske Romere · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.05.2020 Print