The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8009 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Ribe Stifts Adresse-Avis [+]

Sender’s Location

Ribe

2.4.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Newspaper notice about the Danish Romans’ celebration 8.3.1839.

See Original

Indenlandske Efterretninger.

[…]

I Kbhvn. har del saakaldte Romerselskab (Danske, der have været i Rom), som sædvanligt, ogsaa iaar festligholdt den 8de Marts, den Dag, paa hvilken Thorvaldsen ankom til Rom, og som Kunstneren derfor feirer istedetfor sin Fødselsdag. Selskabet, der holdt sin Sammenkomst i det Borupske Selskabs Locale, var denne Gang meget talrigt. Thorvaldsen var blandt de Første, der indfandt sig. Man morede sig med italienske Sange, Musik og Dands. Over Bordet udbragtes under almindelig Jubel Kunstnerfyrstens Skaal i ægte Est Est Est fra Montefiascone (som Prinds Christian i denne Hensigt havde sendt Selskabet), og en Vise af Oehlenschläger blev sjungen. Festgildet, hvis hele Bekostning Thorvaldsen uden de Øvriges Vidende havde paataget sig, endte Med, at de Tilstedeværende ledsagede Kunstneren til Charlottenborg, og bragte ham til Afsked et begeistret Hurra. (Kbh. Mb.)

General Comment

Dette er en avisartikel, der rapporterer om festen i De danske Romeres selskab i anledning af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

Subjects
Society of the Danish Romans · Idolizing Thorvaldsen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Borups Selskab · Christian 8. · De danske Romere · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.05.2020 Print