Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8069 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

Before 14.10.1839, Presumably April 1839 [+]

Dating based on

Thorvaldsen betalte for et af malerierne, der nævnes på listen her, den 14.10.1839, hvorfor købet senest må have fundet sted denne dato, jf. kvittering af 14.10.1839. Charlottenborgudstillingerne åbnede imidlertid omkring 31.3. hvert år og var i princippet kun åbne i en kortere periode, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger. Nogle værker hang dog ofte længere tid, hvorfor Thorvaldsen også senere kan have set og købt malerierne. Dateringen må derfor sættes til tidligst april og senest 14.10.1839.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

List of the paintings Thorvaldsen bought at the Charlottenborg exhibition in 1839.

See Original

Her. Conferenzraad Thorwaldsen kiøbte paa Udstillingen

i Cataloget No 64.
––––––––––– 113
 
i Tillæget No 292.
–––––––––– 298.
Boesen – Landskab ved Margard i Fyen
Kloss Prospect seet fra Redouten ved
Toldboden

M. Jensen – Gisselfeldt Kloster
G.E. Libert Hedepartie ved Aalborg
20 Rbl.
60 –––
 
50 –––
35 –––
165 Rbl.
General Comment

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af de fire malerier på Charlottenborgudstillingen i 1839, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1839, kat.nos. 64, 113, 292 og 298. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.


Det vides p.t. ikke, hvem der har skrevet listen, men der er formentlig tale om en repræsentant for udstillingen. Listen har formentlig skullet dokumentere, at værkerne var solgt til Thorvaldsen og dermed ikke kunne købes af andre. Selve kvitteringen for betaling er først dateret 14.10.1839, jf. også dateringsbegrundelsen.

Kvitteringen af 14.10.1839 dokumenterer Thorvaldsens betaling for det ovennævnte maleri af A.W. Boesen.

Archival Reference
gmI, nr. 56
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 50, nr. 200, p. 55-56, nr. 228, p. 57-58, nr. 241, p. 60, nr. 250.
Subjects
Purchase of Paintings · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
A.W. Boesen · C.V.M. Jensen · T. Kloss · Georg Emil Libert
Works
Last updated 24.03.2023 Print