Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8072 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Lolland-Falsters Stifts-Tidende [+]

Afsendersted

Maribo

31.5.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Nyhed om svenske universitetsstuderendes besøg i København hos Thorvaldsen.

Se original

[...]

I Søndags bragte det svenske Dampskib “Malmø”, 150 lundske Studenter til Kjøbenhavn hvor de ankom Kl. 9½. Inden Kl. 3 om Eftermiddagen havde 300 danske Studenter tegnet sig til Deeltagelse i en Fest, som man efter en foregaaende Indbydelse, til de svenske Gjæster agtede at give disse i det Frie. Samlingsstedet, var Regentsen
[…]
I Mandags hilsede Størstedelen af de svenske Studenter Thorvaldsen i Gaarden ved Charlottenborg Slot med et “Længe leve” ledsaget af et eenstemmigt Hurra, hvilket Konstneren efter en hiertelig Tak giengieldte, ved at indbyde den forsamlede Skare til at besee hans Atelier og Bolig, hvor han foreviste og udførligen forklarede sine her samlede Konstsager; ogsaa en af Academiets Lærere Professor Ursin, der just var tilstede, viste vore Giæster megen Forekommenhed.

[…]

Generel kommentar

Denne nyhed blev bragt i avisen Lolland-Falsters Stiftstidende, No. 61, 31.5.1839, p. 242.
Artiklen omhandler svenske Lund-studenters besøg i København og hos Thorvaldsen 27.5.1839.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen · Skandinavisme · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1833 · Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens værksteder, besøg i
Personer
Bertel Thorvaldsen · G.F. Ursin
Sidst opdateret 08.05.2020 Print