31.5.1839

Afsender

Redaktørerne ved Lolland-Falsters Stifts-Tidende

Afsendersted

Maribo

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Nyhed om svenske universitetsstuderendes besøg i København hos Thorvaldsen.

Dokument

[...]

I SøndagsI bragte det svenske Dampskib “Malmø”, 150 lundske Studenter til Kjøbenhavn hvor de ankom Kl. 9½. Inden Kl. 3 om Eftermiddagen havde 300 danske Studenter tegnet sig til Deeltagelse i en Fest, som man efter en foregaaende Indbydelse, til de svenske Gjæster agtede at give disse i det Frie. Samlingsstedet, var Regentsen
[…]
I MandagsII hilsede Størstedelen af de svenske Studenter Thorvaldsen i Gaarden ved Charlottenborg Slot med et “Længe leve” ledsaget af et eenstemmigt Hurra, hvilket Konstneren efter en hiertelig Tak giengieldte, ved at indbyde den forsamlede Skare til at besee hans Atelier og BoligIII, hvor han foreviste og udførligen forklarede sine her samlede Konstsager; ogsaa en af Academiets Lærere Professor UrsinIV, der just var tilstede, viste vore Giæster megen Forekommenhed.

[…]

Generel kommentar

Denne nyhed blev bragt i avisen Lolland-Falsters Stiftstidende, No. 61, 31.5.1839, p. 242.
Artiklen omhandler svenske Lund-studenters besøg i København og hos Thorvaldsen 27.5.1839.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den 26.5.1839, som netop var en søndag.

  2. Dvs. 27.5.1839, som netop var en mandag.
    Nærværende tekst dokumenterer de studerende fra Lunds besøg hos Thorvaldsen.

  3. Thorvaldsens værksted og bolig lå i forlængelse af hinanden på Charlottenborg / Kunstakademiet i København, se Thorvaldsens værksteder og Thorvaldsens bopæle.

  4. Dvs. den danske matematiker G.F. Ursin.

Sidst opdateret 08.05.2020