No. 1618 af 10318
Afsender Dato Modtager
George Hayter [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig 1816-1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Datoen fremgår ikke af dokumentet, men da George Hayter opholdt sig i Rom 1816-1818, må sedlen stamme fra denne periode.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: al I S. Egregio Scuptore / Sigre Thorwaldsen / No 49. Via Felice

Resumé

Den britiske maler Hayter beder Thorvaldsen om en meget lille portion ler.

Se original

My dear Sir

Pray forgive my taking the liberty to request you to send me a very small quantity of modelling clay

For your grateful wit
with great respect

George Hayter

No 9 Via di Capo le Case

Generel kommentar

At Hayter udbad sig en lille klump ler fra Thorvaldsens værksted kan skyldes to ting:

  1. Han skulle bruge leret til at modellere.
  2. Han ønskede en lille klump af Thorvaldsens ler som en slags souvenir. I Thorvaldsens værksted blev leret genbrugt, idet afstøbningsmetoden bevarede det. Efter en skulptur var blevet formet og støbeformen anlagt, gravede man leret ud af formen og lod det indgå i andre formgivninger, jf. artiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis. Leret lagde så at sige krop til mange forskellige skulpturer, og var, som det første skridt i formgivningsprocessen, det materiale, som var i tættest berøring med kunstnerens hænder – igen og igen, gennem genbrug. Derfor egnede det sig muligvis særligt godt til at udgøre en form for relikvie for Thorvaldsens geni, hvilket ikke var nogen ualmindelig praksis i 1800-tallet, jf. artiklen om Thorvaldsens hår.
Arkivplacering
gmVII, nr. 61
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens værkstedspraksis
Sidst opdateret 26.03.2017 Print