16.10.1819

Afsender

Frederik Schmidt

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Resumé

Schmidts sang til Thorvaldsen ved festen på Skydebanen i København.

Dokument

S a n g
 
t i l
 
  T h o r v a l d s e n
 
den 16de October 1819.

A Genio LumenI.

––––––––––––––––––––––––
Kjøbenhavn
Trykt hos Andreas Seidelin,
Hof- og Universitets-Bogtrykker.

––––––––––––––––––––––––

Mel. Vær Du vort Selskabs SkytsgudindeII.

En himmelsk Genius neddalte
Og tændte Flammen i din Aand,
Og for dit lyse Øje malte
Hvert Ideal med lette Haand;
Og hvad der stod klart for Din Aand
Du tolkede med Mesterhaand.

Med kraftfuld Arm Du meislen hæved’,
Og Guders og Heroers Chor
Ned fra Olympens Tinde svæved’,
Og atter stege til vor Jord,
Og stolte Roma studsed’III ved
Det Nordens Lys ved Tib’rens Bred

Du Liv i kolde Marmor vakte
Og Hellas leved’ op igjen;
Du atter Sejerskrandsen rakte
Til store AlexanderIV hen;
Og din MercurV ved Tryllespil
Hvert Argus-Øje lukte til.

Dog ei med kraftig Aand alene
Du maned HeltelivetVI frem;
Saa mangen blid og tryllersk Scene
Sig hæved’ i Dit Kunstnerhjem.
Til GratierneVII ofred’ Du
Og de Dig kjerlig kom ihu.

End længe Du for Kunsten leve!
Og Sandheds upartiske Røst
Dit fordringsløseVIII Værd skal hæve,
Du Nordens Stolthed, Sydens Lyst!
Vi ærligt hylde Kunstneren,
Vi elske Manden Thorvaldsen.

Generel kommentar

Dette er et trykt sang, der blev afsunget ved den store fest til Thorvaldsens ære på Skydebanen i København 16.10.1819 umiddelbart efter Thorvaldsens tilbagekomst til Danmark 3.10.1819.


Digtet er her afskrevet efter det hæfte, som blev trykt til lejligheden.
Digtet blev kort tid efter også publiceret i tidsskriftet Tilskueren, jf. Rahbek, op. cit.

Arkivplacering

M18,5 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

A517 A genio lumen (Kunsten og lysets genius), 1808, inv.nr. A517
A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505
A5 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A5
A29 Gratierne og Amor, 1817-1819, inv.nr. A29

Kommentarer

  1. Betyder oversat noget i retning af: Fra ånden kommer lyset. De latinske ord hentyder til Thorvaldsens relief A genio lumen (Kunsten og lysets genius), jf. A517.
    Digtets første linier peger også på dette relief.

  2. Der hentydes sandsynligvis til sangen Vær du vort Samfunds Skytsgudinde, skrevet af Thorvaldsens gamle ven, forfatteren Thomas Thaarup, se evt. Kalliope.

  3. Enten i betydningen gøre forbavset, undre, eller standse op, blive forundret, se Ordbog over det danske Sprog.

  4. Dvs. Alexander den store, der i Thorvaldsens relieffrise Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505. Alexander får dog ikke overrakt en sejrskrans i frisen, men i stedet bliver han mødt af Fredens gudinde, der holder fredssymbolet, en olivengren frem mod ham.

  5. Dvs. Thorvaldsens statue Merkur som Argusdræber, jf. A5, der gengiver guden, der ved fløjtespil fik uhyret Argus til at lukke sine hundrede øjne, som det beskrives i det følgende.

  6. Dvs. den antikke mytologi, der var motivgrundlaget for Thorvaldsens kunst.

  7. Dvs. en hentydning til Thorvaldsens statue Gratierne og Amor, jf. A29.

  8. Thorvaldsen var kendt for sin beskedne opførsel og levevis. Hans lejlighed i Rom var fx meget lidt prangende indrettet. Se også emneordet Thorvaldsens beskedenhed.

Sidst opdateret 27.06.2016