Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7985 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian Peter Bianco Luno [+]

Afsendersted

København

8.3.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Johan Christian Fick [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Regning for trykkeriudgifter i forbindelse med fejring af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

Se original

Kjøbenhavn, den 8 Marts 18 39.

Herr Justitsraad Fick

Debet.

til Bianco Luno’s Bogtrykkeri,

Østergade Nr. 70.

  Rbd. ß
For Trykningen af endeel Communications-Billetter    
med Tillæg af Papiir 1
For Trykningen af en Sang, 60 Exemplarer, med    
Tillæg af Papiir, samt Beskjæring 2 48”
Summa 3. 48 ß
  Betalt
hvorfor qvitteres:
p” Bianco Luno
Milde
Generel kommentar

Dette er en regning for nogle trykkeriudgifter i forbindelse med De danske Romeres festligholdelse af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839 i København.
Regningen er udstedt til Fick, der stod som en af arrangørerne af festen. Udgifterne dækker for det første “Communications-Billetter”, hvormed der antagelig menes trykte invitationer til festen. For det andet trykte Bianco Luno en sang, nærmere bestemt Adam Oehlenschlägers hyldestdigt Thorvaldsens anden Fødselsdag. Den 8. Marts 1839.


Regningen indgik i det samlede regnskab af 12.3.1839 for udgifterne til festen. Alle udgifter blev betalt af Thorvaldsen, der også var aftenens vært.
Regningen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt.

Arkivplacering
gmIII, nr. 27
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
De danske Romeres selskab · Kunstnermiljøet i København · Regninger til Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Sidst opdateret 28.03.2017 Print