The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7985 of 10246
Sender Date Recipient
Christian Peter Bianco Luno [+]

Sender’s Location

København

8.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Johan Christian Fick [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Bill for printing expenses in connection with the celebration of Thorvaldsen’s Roman birthday 8.3.1839.

See Original

Kjøbenhavn, den 8 Marts 18 39.

Herr Justitsraad Fick

Debet.

til Bianco Luno’s Bogtrykkeri,

Østergade Nr. 70.

  Rbd. ß
For Trykningen af endeel Communications-Billetter    
med Tillæg af Papiir 1
For Trykningen af en Sang, 60 Exemplarer, med    
Tillæg af Papiir, samt Beskjæring 2 48”
Summa 3. 48 ß
  Betalt
hvorfor qvitteres:
p” Bianco Luno
Milde
General Comment

Dette er en regning for nogle trykkeriudgifter i forbindelse med De danske Romeres festligholdelse af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839 i København.
Regningen er udstedt til Fick, der stod som en af arrangørerne af festen. Udgifterne dækker for det første “Communications-Billetter”, hvormed der antagelig menes trykte invitationer til festen. For det andet trykte Bianco Luno en sang, nærmere bestemt Adam Oehlenschlägers hyldestdigt Thorvaldsens anden Fødselsdag. Den 8. Marts 1839.


Regningen indgik i det samlede regnskab af 12.3.1839 for udgifterne til festen. Alle udgifter blev betalt af Thorvaldsen, der også var aftenens vært.
Regningen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt.

Archival Reference
gmIII, nr. 27
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Society of the Danish Romans · Artistic Environment in Copenhagen · Bills for Thorvaldsen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Last updated 28.03.2017 Print